Wij hebben de meeste gestelde vragen op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact met ons op.
 

Hoeveel herinneringen moet ik verstuurd hebben, voordat ik een incasso-opdracht kan indienen?

Zakelijke debiteuren zijn direct na vervaldatum factuur ingebreke. Deze kunt u dus direct ter incasso bij ons aanbieden. Particuliere debiteuren moeten minimaal 1 laatste aanmaning hebben ontvangen. Zorg dat deze aan de wettelijke eisen voldoet (laatste aanmaning moet een minimale betalingstermijn van 14 dagen hebben en de bijkomende incassokosten moeten exact vermeld worden). Uiteraard kunt u deze herinnering ook (gratis!) door E-incasso Curaçao laten verzorgen binnen het pre-incassotraject.

Hoe werkt incasso bij E-incasso Curaçao?

Dien de betreffende factuur gratis in via de website, per post of mail. Doet u dit voor 14.30 uur, dan gaat er dezelfde dag nog een aanmaningsbrief de deur uit. Vervolgens belt E-incasso Curaçao uw debiteur voor het vinden van een oplossing. Soms wil of kan de debiteur niet betalen. Dan is afdwingen via een gerechtelijk incassotraject een mogelijke optie.

Hoe dien ik een opdracht in en wat moet ik aanleveren?

Incasso-opdrachten

Een incasso-opdracht start u het snelste door het online indienen van uw factuur. U maakt via de website een account aan waarmee u toegang krijgt tot uw dossier. Een andere optie is een kopie van de factuur opsturen per post, mail of fax. Voeg daarbij eventueel ook een kopie van de verstuurde betalingsherinnering.

Pre-incasso-opdrachten

Pre-incasso-opdrachten kunt u enkel online indienen.

Hoe word ik op de hoogte gehouden van de stand van zaken?

Zodra uw aanvraag binnen is, ontvangt u van E-incasso Curaçao een opdrachtbevestiging. Hierin staan ook uw inloggegevens voor toegang tot uw online dossier. Zo kunt u op elk moment de status volgen en zien of de betaling al binnen is. Wanneer u dan nog vragen heeft, kunt u ons altijd bellen.

Wat houdt no cure, no pay in?

No cure, no pay betekent zonder oplossing geen betaling. Kortom, indien er door uw debiteur niets betaald wordt dan bent u ons in het minnelijke traject ook niets verschuldigd.

Dat is een van de redenen waarom wij altijd ons uiterste best doen om uw vordering zo snel mogelijk voor u te incasseren!

Wat gebeurt er als mijn debiteur in het minnelijke traject niet betaalt?

Als een minnelijk incassotraject geen betaling door de debiteur oplevert, kunt u beslissen tot een gerechtelijk incassotraject. Indien er sprake is van een juridisch geschil kunnen de juristen van E-incasso Curaçao u bijstaan in dit traject. Echter in 95% van de gevallen handelt de rechtbank een incassotraject schriftelijk af.

Wilt u een gerechtelijk traject liever niet? Dan kunt u op dat moment het dossier kosteloos laten sluiten.

Kan ik als particulier ook een incasso bij E-incasso Curaçao starten?

Ja dat kan, indien de vordering voldoet aan bepaalde eisen. Zo moet onomstotelijk vast staan dat de vordering terecht is. Bijvoorbeeld bij een geldlening moet de overeenkomst door beide partijen ondertekend zijn.

Wat als er niets wordt geïncasseerd en ik geen verdere stappen wil ondernemen?

U kunt het dossier kosteloos stopzetten, wanneer E-incasso Curaçao aangeeft dat incasseren binnen het minnelijke incassotraject niet meer mogelijk is. Doorgaans is dit binnen 4 weken na aanvang van het incassotraject bekend.

Kan ik ook een incassotraject starten voor een buitenlandse debiteur?

Nee, E-incasso Curaçao behandelt vooralsnog alleen incasso's in Curaçao.

Hoelang duurt een gemiddeld incassotraject?

Hoe lang een incassotraject duurt hangt samen met verschillende vragen. Is er op tijd geleverd tegen goede kwaliteit? Waarom betaalt de debiteur niet? Zijn er andere schuldeisers? Na ongeveer vier weken kan E-incasso Curaçao aangeven of er een oplossing mogelijk zonder gang naar de rechter.

Is er een minimaal bedrag voor het starten van een incasso?

Nee dit maakt niet uit.

Hoe gaat E-incasso Curaçao om met boze debiteuren?

Uiteraard is geen enkele debiteur blij als E-incasso Curaçao contact opneemt. Via een menselijke aanpak is een oplossing vaak dichterbij. Elke debiteur behandelen we met respect en op dezelfde manier als onze eigen klanten. De debiteur krijgt altijd de kans zijn kant van het verhaal te vertellen. E-incasso Curaçao kijkt waar het probleem over gaat en voorziet in een doelgerichte oplossing.

Wie is mijn aanspreekpunt bij E-incasso Curaçao?

Na aanmelding krijgt u direct één vast contactpersoon. Hij of zij behandelt uw dossier en is op de hoogte waar het over gaat.

Hoe is kwaliteit bij E-incasso Curaçao gewaarborgd?

E-incasso Curaçao heeft meer dan tien jaar ervaring in de financiële dienstverlening. Betalingen van debiteuren komen apart binnen op een zogenaamde derden geldenrekening. Zo is uw betaling altijd gegarandeerd mocht E-incasso Curaçao als bedrijf iets overkomen.

E-incasso Curaçao is ook NVI gecertificeerd en als een van de weinige incassobureaus houder van het Incasso Keurmerk. Hierdoor wordt de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd.

Wat is het voordeel van een incassobureau ten opzichte van een deurwaarderskantoor?

Allereerst zijn bij E-incasso Curaçao de kosten aanzienlijk lager dan wanneer u uw vordering neerlegt bij een gemiddelde deurwaarder. In het minnelijke traject kunnen wij exact hetzelfde doen wat een deurwaarder ook doet, vaak aanzienlijk sneller en voordeliger.